Thursday, July 5, 2007

PENGUMUMAN !!

Kami telah berpindah ke http://RMsatu.com

Memandangkan begitu banyak pertanyaan dan permintaan khidmat nasihat yang kami terima menerusi email kami di MalaysiaBank@gmail.com kini kami rasa sudah tiba masanya kami membuka satu blog yang lebih efisyen dan berkemampuan untuk menangani semua persoalan ini.

Untuk itu kami telah membuka blog baru iaitu http://RMsatu.com. Sila lawati blog baru kami ini untuk segala maklumat terkini dan untuk pertanyaan silalah email ke info@rmsatu.com. Bagi yang telah menghantar pertanyaan ke MalaysiaBank@gmail.com usah khuatir kerana kami telah menerimanya dan akan tetap membantu anda.

Jumpa kita di http://RMsatu.com.... Duit tinggail RM1? jangan risau, kami sedia membantu.

Friday, May 18, 2007

Pinjaman Peribadi - Senarai Jabatan

Sebelum saya terlupa, di sini saya senaraikan jabatan2 (yang diberitahu kepada saya) yang diberi keutamaan untuk memohon pinjaman/pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Sejati..

SENARAI JABATAN
 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Jabatan Perangkaan
 • Jabatan Kemajuan Islam
 • Jabatan Peguam Negara
 • Badan Pencegah Rasuah (BPR)
 • Unit Perancang Ekonomi
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
 • Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
 • Institut Tadbir Negara (INTAN)
 • MAMPU
 • Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)
 • Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
 • Biro Pengaduan Awam (BPA)
 • Jabatan Perikanan
 • Jabatan Pertanian
 • Jabatan Pengairan & Saliran (JPS)
 • Jabatan Perkhidmatan Haiwan
 • Federal Agriculture & Marketing Authority (FAMA)
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
 • MARDI
 • Institut Penyelidikan Perikanan
 • Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia
 • Lembaga Pertubuhan Peladang
 • Lembaga Pemasaran Lada
 • Jabatan Muzium & Antikuiti
 • Balai Seni Lukis Negara
 • Arkib Negara Malaysia
 • Kraftangan Malaysia
 • TDC
 • Tourism malaysia
 • Pasukan Petugas Anti Dadah
 • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Perbadanan Harta Intelek Malaysia
 • Kolej Komuniti
 • Kolej Matrikulasi
 • PTPTN
 • UiTM
 • UTM
 • UKM
 • UUM
 • UIA
 • UPM
 • UNIMAS
 • UMS
 • UM
 • UPSI
 • USM
 • KUTKM
 • KUSZA
 • Kolej Universiti Tun Hussein Onn
 • Universiti Industri Selangor
 • Politeknik
 • Institut Latihan Perindustrian (ILP)
 • Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
 • Perpustakaan Negara
 • Dewan Bahasa & Pustaka (DBP)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Jabatan Bekalan Elektrik & Gas
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP)
 • Perbendaharaan
 • Jabatan Kastam & Eksais Di Raja Malaysia
 • Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta
 • Jabatan Akauntan Negara
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
 • KWSP
 • Securities Commission
 • Langkawi Development Authority
 • Institut Penilaian Negara
 • Jabatan Kesihatan Awam
 • Jabatan Kesihatan Negeri
 • Jabatan Penjara
 • Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
 • Jabatan Imegresen Negara
 • Jabatan Pertahanan Awam
 • Jabatan Pendaftaran Pertubuhan
 • Lembaga Penapisan Filem
 • FINAS (Filem Negara)
 • Polis Di Raja Malaysia (PDRM)
 • Jabatan omba & Penyelamat
 • Jabatan Perumahan Negara
 • Jabatan Tenaga Rakyat
 • Department of Occupational Safety & Health (DOSH)
 • Mahkamah Perindustrian
 • Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (NIOSH)
 • Jabatan Penerangan
 • Filem Negara Malaysia
 • Institut Penyiaran Tun Abdul Razak (IPTAR)
 • Malaysia Industrial Development Authority (MIDA)
 • Perbadanan Perdagangan Antarabangsa (MATRADE)
 • Small Medium Industry Development Corporation (SMIDEC)
 • National Productivity Centre (NPC)
 • Jabatan Tanah dan Galian
 • Jabatan Ukur dan Pemetaan
 • Institut Tanah dan Ukur Negara
 • RISDA
 • Lembaga Pembangunan Wilayah (KEJORA, KEMUBU, TENGGARA, DARA, KETENGAH, MADA, PERDA, KEDA & KESEDAR)
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Jabatan Perpaduan Negara
 • Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)
 • Jabatan Hal Ehwal Wanita (HAWA)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
 • Jabatan Mineral dan Geosains
 • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 • Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM)
 • Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
 • Lembaga Getah Malaysia
 • Lembaga Koko
 • Lembaga Perindustrian Nenas
 • Lembaga Kemajuan Perindustrian Kayu
 • Malaysian Palm Oil Promotion Council
 • Palm Oil Registration Licensing Authority (PORLA)
 • Suruhanjaya Perdagangan Komoditi
 • Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 • Jabatan Perhilitan
 • Jabatan Kimia
 • Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia
 • Malaysia Institute of Nuclear Tecgnology (MINT)
 • Jabatan Standard Malaysia
 • Direktorat Bioteknologi Kebangsaan (NBD)
 • Pusat Sains Negara
 • Pusat Remote Sensing Negara
 • Lembaga Perlesenan Atom
 • Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
 • Bahagian Kajian Sains Angkasa (BAKSA)
 • Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
 • Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan
 • Pusat Meteorologikal Kebangsaan
 • Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
 • Jabatan Penerbangan Awam (DCA)
 • Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
 • Jabatan Laut Sarawak
 • Jabatan Laut Sabah
 • Jabatan Kerja Raya (JKR)
 • Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
 • Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan (CIDM)
 • Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
 • Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
 • Majlis Sukan Malaysia
 • Mahkamah Agung
 • Mahkamah Rayuan
 • Mahkamah Tinggi
 • Mahkamah Seksyen
 • Mahkamah Majistret
 • Mahkamah Syariah
 • State Secretatry Office @ Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK)
 • Majlis Daerah
 • Majlis Perbandaran
 • Majlis Bandaraya
 • Dewan Bandaraya
 • Perbadanan Putrajaya
 • All state SEDC (e.g. PKNS, PKNP, ect)
 • Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ)
 • Lembaga Pelabuhan Kuantan
 • Lembaga Pelabuhan Klang
 • Lembaga Pelabuhan Sabah
 • Lembaga Urus Air Selangor
 • Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia
 • SIRIM Berhad
 • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
 • Malaysia Airport Holding Sdn Bhd (MAHB)
 • FELCRA Berhad

Pinjaman Peribadi - Kelayakan dan Dokumen

Alang-alang berkongsi tentang kelebihan Koperasi Sejati, di sini saya lampirkan juga kelayakan untuk memohon pinjaman peribadi ini dan dokumen yang diperlukan...

KELAYAKAN PEMINJAM
 1. Terbuka kepada kakitangan kerajaan.
 2. Berusia 19-54 tahun dan berjawatan tetap serta berkhidmat melebihi 6 bulan (bagi yang bejawatan kontrak mestilah telah berkhidmat melebihi 5 tahun).
 3. Jumlah pendapatan (gaji + elaun tetap) RM500 ke atas.
 4. Jumlah potongan tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan (gaji pokok + elaun tetap).
 5. Bagi menyelesaikan pembiayaan koperasi lain- gaji bersih mestilah melebihi RM500.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 1. 1 bulan slip gaji ASAL yang terkini
 2. 3 salinan kad pengenalan dan salinan slip gaji terkini yang mempunyai pengesahan majikan yang asal (difotostat dalam 1 mukasurat)
 3. ATAU 3 salinan kad kuasa dan surat beranak disahkan oleh majikan (untuk anggota PDRM sahaja)
 4. Salinan buku simpanan gaji (transaksi 3 bulan terdahulu)
 5. Salinan buku simpanan untuk kredit pembiayaan
 6. Bil utiliti (elektrik/ air dan lain-lain)
 7. Setiap penyata / surat penyelesaian hutang (jika berkenaan)

Pinjaman Peribadi - Kelebihan

Halo semua...Mari kita berkongsi lagi tentang pinjaman peribadi..
Sebenarnya banyak pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh bank2 dan koperasi2 di Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi tentang pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Sejati. Mengapa saya memilih koperasi ini? Kerana pada penelitian saya koperasi ini menawarkan banyak kelebihan seperti yang saya senaraikan di bawah ini :

KELEBIHAN KOPERASI SEJATI
 • Tempoh bayaran semula sehingga 15 tahun tanpa penjamin.
 • Rebet ke atas pembayaran awal; pelanggan akan mendapat keuntungan sekiranya membuat pembayaran awal daripada tempoh pinjaman di mana faedah yang dikenakan akan ditolak. Ini bermakna pelanggan tidak akan dibebani dengan baki faedah yang tinggal. Ini adalah kaedah Islam yang betul bagi meringankan tanggungan pinjaman.
 • Kadar keberuntungan yang rendah ke atas pembiayaan bulanan; apabila pelanggan membuat pembayaran awal, pengiraan akan dikira ke atas baki prinsipal yang ada bukan daripada baki keseluruahan bersama faedah dikira.
 • Kelulusan segera yang memakan masa 2 minggu untuk mendapatkan wang tunai.
 • Potongan hanya akan bermula selepas 3 bulan melalui potongan biro angkasa.
 • Pembiayaan ini boleh sehingga 15 tahun; potongan yang ringan dan tidak membebankan kepada pelanggan.
 • Kadar bayaran bulanan adalah tetap sepanjang tempoh; melalui kaedah Islam faedah dikenakan adalah tetap sepanjang tempoh. Pelanggan tidak perlu risau kerana potongan bulanan adalah sama.
 • Pelanggan boleh menyelaraskan semula potongan yang ada di dalam slip gaji dengan potongan yang baru; pelanggan boleh mendapatkan keuntungan dengan mendapat wang tunai yang lebih disamping potongan baru yang tidak membebankan.
 • Menyelesaikan senarai hitam; pelanggan masih boleh membuat pinjaman samada mahu menyelesaikan senarai hitam (black list) atau tidak, ini kerana pinjaman ini tidak mengira samada pelanggan itu disenarai hitam atau tidak.
 • Kelulusan adalah mudah; tanpa penjamin sehingga RM 100,000.
 • Minimum gaji RM500 sudah layak untuk memohon.
 • Perlindungan insuran 24 jam di seluruh dunia; pelanggan tidak perlu risau sekiranya berlaku kecacatan kekal atau kematian kerana insuran ini melindungi jumlah pinjaman pelanggan. Ini bermakna pelanggan atau waris tidak perlu membayar semula jumlah pinjaman yang tinggal jika berlaku kejadian yang tidak diingini ini.
 • Selain untuk kakitangan kerajaan yang berjawatan tetap dan berkhidmat melebihi 6 bulan, kemudahan ini juga terbuka kepada kakitangan kerajaan yang berjawatan kontrak dengan syarat telah berkhidmat melebihi 5 tahun.
 • Skim kemudahan kewangan ini telah direka khusus untuk kakitangan kerajaan Malaysia bagi memberi jaminan keselesaan bayaran balik yang fleksibel dan tidak membebankan.
 • Perkhidmatan yang efisyen dan mesra; agen2 bersedia menghantar dan mengambil borang dari anda ataupun memberi taklimat yang lebih terperinci, bergantung kepada di mana lokasi anda berada.

Monday, May 14, 2007

Pinjaman Peribadi - Sebab2

ANTARA SEBAB MENDAPATKAN KEMUDAHAN TUNAI @ PINJAMAN PERIBADI :-

SIMPANAN @ ‘SAVINGS’

Untuk tujuan ini kita membuat simpanan atau pelaburan yang memberi pulangan keuntungan yang berganda. Caranya ialah dengan meletakkan wang yang diperolehi dari pinjaman peribadi kepada pelaburan yang lebih baik.
Sebagai contoh, pelaburan yang paling terkenal bagi bumiputera ialah ASB. Seperti yang kita tahu, dividen ASB mencecah 10% - 15% setahun. Katakan dividennya adalah purata 12%,

JUMLAH KEUNTUNGAN :
RM 31,058.45 – RM 19,080.00 = RM 11,978.45


Merujuk kepada jadual di atas, kita dapat lihat keuntungan yang diperolehi sekiranya wang yang diperolehi dari pinjaman peribadi dilaburkan ke dalam ASB. Usah risau kerana risikonya sangat rendah.Tambahan lagi jumlah pinjaman diatas adalah dilindungi insuran. Maka sekiranya berlaku kematian atau cacat kekal, jumlah pinjaman tidak perlu dibayar lagi. Maknanya pelaburan kita adalah percuma !!

MENYELARAS SEMULA GAJI

Bagi kakitangan kerajaan, kita berpeluang membuat pelarasan semula gaji dengan membuat pinjaman peribadi baru untuk menutup pinjaman lama. Dengan ini dapat meringankan bebanan potongan gaji yang besar kepada potongan gaji baru yang lebih kecil.
Contoh Slip Gaji seorang kakitangan kerajaan;

Dalam contoh di atas, pelanggan ini menanggung beban potongan gaji yang besar tetapi dengan kaedah pelarasan semula, pelanggan ini boleh mengurangkannya dengan membuat pinjaman baru.Contoh potongan Angkasa seperti di atas ialah sebanyak RM1,164.00 untuk pinjaman peribadi di :

 1. Bank Rakyat sebanyak RM 600.00 sebulan (berbaki RM30,000)
 2. AmBank sebanyak RM 564.00 sebulan (berbaki RM25,000)

Apabila dia membuat pinjaman baru RM 55,000.00 dengan bayaran bulanan RM 871.00 selama 10 tahun,

Jumlah potongan gaji selepas pelarasan semula dikurangkan kepada hanya RM 871.00 berbanding RM 1,164.00 sebelumnya.Di sini kita dapat lihat keuntungan pelarasan semula. Gaji bersih pelanggan ini bertambah dari RM 776.00 kepada RM 1,059.00 sebulan. Bermakna pelanggan ini dapat berjimat RM 283.00 sebulan!!

MEMBERSIHKAN NAMA DARI SENARAI HITAM

BERITA BAIK KEPADA MEREKA YANG DISENARAI HITAM KERANA ANDA JUGA LAYAK MEMOHON PINJAMAN PERIBADI INI. Khusus kepada mereka yang disenarai hitamkan tidak kira atas pinjaman kenderaan, rumah, kad kredit, pinjaman peribadi atau yang lainnya oleh mana-mana bank kerana anda berpeluang menyelesaikannya melalui pinjaman peribadi ini.
Contoh ;
Pelanggan mengalami ‘blacklist’ RM 10,000 dan ingin menyelesaikannya dengan pantas dan mudah. Yang perlu dilakukan hanyalah memohon pembiayaan peribadi sebanyak RM10,000 dan menyelesaikan ‘blacklist’ tersebut. Apa yang perlu dibayar pula hanyalah ansuran pinjaman peribadi RM 159 sebulan tetapi dalam pada yang sama namanya sudah bersih untuk apa-apa pinjaman di mana-mana bank.
Bagi kes sekiranya anda menjadi penjamin kepada penama yang disenarai hitamkan, anda masih boleh membuat pinjaman tanpa menyelesaikan hutang tersebut dengan syarat jumlah hutang adalah tidak melebihi RM 30,000.

LAIN-LAIN

Lain-lain sebab untuk membuat pinjaman pperibadi adalah bergantung kepada kehendak atau keperluan kita sendiri untuk apa jua yang terlintas di fikiran kita.
Bagi yang muslim, masa muda inilah masa yang terbaik untuk menunaikan fardhu haji. Tatkala sihat tubuh badan inilah peluang sebaik-baiknya untuk mengadap kaabah. Jika ditunggu simpanan yang sedikit demi sedikit entahkan bila baru dapat menjejakkan kaki ke Mekah, itu pun jika panjang umur. Tapi dengan membuat pinjaman peribadi niat suci ini dapat disempurnakan dahulu tanpa perlu memikirkan simpanan yang tidak cukup-cukup walaupun setiap bulan potongan gaji ke tabung tersebut dibuat. Dengan pinjaman RM 15,0000 dan bulanan hanya RM 238, kita boleh menunaikan haji dengan kudrat yang masih kuat.
Sekiranya berlaku apa-apa sam ada kematian atau kecacatan kekal, pinjaman adalah ditanggung sepenuhnya oleh insuran. Justeru itu, haji dapat disempurnakan dahulu sebelum berlaku apa-apa yang tidak diingini.

Pinjaman Peribadi - Pengenalan


Kemudahan tunai.

Ada kalanya kita kesempitan wang untuk kegunaan harian dan memerlukan wang untuk persekolahan anak. Ini belum termasuk masalah hutang kereta, rumah dan kad kredit yang tertunggak. Atau mungkin ada yang tak cukup wang untuk kahwin, menanggung kos pembiyaan perubatan yang tinggi ataupun ingin memulakan perniagaan tapi modal yang ada tak mencukupi.
MUNGKIN APA YANG ADA DI FIKIRAN KITA SEKARANG IALAH BAGAMANA MENCARI SUMBER TUNAI YANG SELAMAT, MUDAH, DAN MENGUNTUNGKAN?INILAH JAWAPANNYA..........PINJAMAN PERIBADI !!

Dan inilah tajuk yang akan kita bincangkan untuk 2-3 ari ni. Lepas ni saya akan pecahkan ANTARA SEBAB MENDAPATKAN KEMUDAHAN TUNAI @ PINJAMAN PERIBADI.

Sunday, May 13, 2007

Pinjaman Semula Kenderaan - FAQ
Apa itu pembiayaan semula kenderaan?
Pembiayaan atau pinjaman semula kenderaan ni secara mudah maksudnya ‘loan’ semula kenderaan anda dengan pihak bank/finance tidak kiralah sama ada kenderaan anda tu masih ada hutang ataupun telah habis bayar.

Apa tujuannya?
Ada 2 sebab utama iaitu sama ada untuk mendapatkan tunai mudah segera (easy fast cash) ataupun untuk mengurangkan komitmen (mengurangkan/mengecilkan jumlah bayaran ansuran bulanan @ monthly installment).

Apakah jenis kenderaan yang boleh dipinjam semula?
Semua jenis kenderaan persendirian roda 4 iaitu kereta, wagon, 4WD, MPV, SUV termasuk juga van.

Perlukah nama pemilik ditukar kepada pihak ketiga?
Tidak perlu sama sekali. Nama anda sebagai pemilik akan dikekalkan di geran kenderaan tanpa ditukar kepada penama lain. Cuma tuntutan hakmilik kenderaan yang akan ditukar kepada pihak bank/finance pembiaya (yang memberi anda pinjaman semula).

Apa kelebihan tidak menukar nama?
Pertamanya mengurangkan risiko kerana kenderaan anda di atas nama anda sendiri terutamanya apabila berlaku kemalangan atau kecurian. Keduanya diskaun untuk insuran motor iaitu NCD (No Claim Discount) atau juga disebut NCB (No Claim Bonus) boleh dikekalkan dengan itu anda dapat jimatkan jumlah premium yang perlu dibayar untuk jumlah perlindungan yang sama.

Apa langkah-langkah yg perlu saya buat sekiranya saya berminat?
Anda cuma perlu emailkan nama, nombor telefon dan nombor kenderaan anda ke MalaysiaBank@gmail.com dan saya akan membalas secepat mungkin melalui telefon (namun jika anda lebih suka saya membalas melalui email,sila nyatakan). Pertanyaan juga dialu-alukan. Tidak semestinya anda pasti nak buat pinjaman semula baru nak email @ telefon. Kalau sekadar untuk tahu @ membuat pertimbangan pun tidak mengapa. Memang menjadi tujuan utama blog ini iaitu untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan.